Στόχος

του έργου

Το TERRA VINO στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της υποστήριξης του τομέα του οινοτουρισμού και της προώθησής του.

Το έργο επικεντρώνεται στην αξία της αλυσίδας του οίνου, έτσι ώστε να υποστηριχθούν 50 επιχειρήσεις/επιχειρηματίες στη διασυνοριακή περιοχή (όπου απασχολούνται πάνω από 200 άτομα) και στη συνέχεια να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Γενικές

πληροφορίες

Το έργο TERRA VINO υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά 15%).

Περισσότερα