Ενημερωτική Εκδήλωση στα πλαίσιο του έργου Terra Vino – Infoday