Διαγωνισμός

Οίνου

Wine Contest 2020 – 2021 TERRA VINO

  Οδηγός

  Πιστοποίησης

Στόχος

του έργου

Το TERRA VINO στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της υποστήριξης του τομέα του οινοτουρισμού και της προώθησής του.

Το έργο επικεντρώνεται στην αξία της αλυσίδας του οίνου, έτσι ώστε να υποστηριχθούν 50 επιχειρήσεις/επιχειρηματίες στη διασυνοριακή περιοχή (όπου απασχολούνται πάνω από 200 άτομα) και στη συνέχεια να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Γενικές

πληροφορίες

Το έργο TERRA VINO υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά 15%).

Περισσότερα