Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

WEBSITE

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

WEBSITE

Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)

WEBSITE

Δήμος Ρόσομαν

WEBSITE

Tikves wine route foundation

WEBSITE

Winerist

WEBSITE

Wine Tourism

WEBSITE

Ιστότοπος του Προγράμματος

WEBSITE

Ιστοσελίδα Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ

WEBSITE