Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα δελτία τύπου μας:

 

ΔΤ 3ης Εκδήλωσης_Σέρρες_Αναγγελίας

ΔΤ 4ης Εκδήλωσης_Φλώρινα_Αναγγελίας

ΔΤ 5ης Εκδήλωσης_Θεσσαλονίκης_Αναγγελίας

ΔΤ 5ης Εκδήλωσης_Θεσσαλονίκης_απολογιστική