Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει Διεθνή Διαγωνισμό Οινογνωσίας στο πλαίσιο του έργου Terra Vino «Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ οι ενδιαφερόμενοι οινοποιοί μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αναλυτική πρόσκληση και την σχετική αίτηση.

Πρόσκληση

Αίτηση